26.6 C
DILI TIMOR LESTE
21/02/2019
Tags Assosiasaun Difisiente Matan

Tag: Assosiasaun Difisiente Matan

Defisiente Matan Husu Líder Nasionál Unidade

DILI, (TATOLI) - Assosiasaun halibur defisiensia matan Timor-Leste husu ba líder nasionál sira atu unidade hodi dezenvolve Nasaun ba povu nia moris di’ak. Portavoz Assosiasaun,...