26.6 C
DILI TIMOR LESTE
20/05/2019
Tags Amu Júlio Crispim Ximenes Belo

Tag: Amu Júlio Crispim Ximenes Belo

Transferénsia FP Lapresiza Hetan Aprovasaun PN no Promulgasaun Husi PR

DILI, (TATOLI) - Prezidente Konsellu Konsultivu Fundu Petrolíferu (KKFP), Amu Júlio Crispim Ximenes Belo, hatete kestaun atu halo transferénsia osan husi Fundu Petrolíferu (FP) hodi...