26.6 C
DILI TIMOR LESTE
24/03/2019
Tags Ajénsia Teknolojia Informasaun no Komunikasaun

Tag: Ajénsia Teknolojia Informasaun no Komunikasaun

Governu Aprova Kriasaun Ajénsia Teknolojia Informasaun no Komunikasaun

DILI, (TATOLI) – Governu liuhosi reuniaun Konsellu Ministru (KM) foin lais ne’e aprova diploma husi Gabinete Primeiru-Ministru (PM) kona-ba kriasaun Ajénsia Teknolojia Informasaun no...