26.6 C
DILI TIMOR LESTE
10/12/2018
Tags AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

Tag: AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

AIDS Hamate Ema no Poupa Ita-nia Ksolok

DILI (TATOLI)-Eskritór Brazileiru, Dan Porto fó hanoin atu labele haree moras AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) nu’udar de’it moras ida, buat la di’ak ida...