26.6 C
DILI TIMOR LESTE
20/04/2019
Tags Agosto Pereira

Tag: Agosto Pereira

SIKN Detein Inspetór Jerál Ba Jogu

DILI, (TATOLI) - Servisu Investigasaun Kriminál Nasionál (SIKN), iha tuku 15.00 ezekuta mandatu detensaun ba Inspetór Jerál ba jogu, Agosto Pereira, iha nia servisu...