27.8 C
DILI TIMOR LESTE
22/10/2017
Tags Adão do Carmo

Tag: Adão do Carmo

Prevene Moras, Estudante FMSS Hala´o Limpeza

DÍLI, (TATOLI)—Tempu udan, sei iha nafatin lixu sira iha valeta, la soe tuir nia fatin nune´e bele fó ameasa ba saúde ema nian. Tanba...