26.6 C
DILI TIMOR LESTE
23/04/2019
Tags Abilio Araujo

Tag: Abilio Araujo

Kompañia Investel Comunication Konsulta PM Sosa TT

DILI, (TATOLI) - Prezidente Kompañia Investel Comunication, Abílio Araújo, ho ekipa ohin hasoru Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri hodi konsulta kona-ba planu hodi sosa asaun (saham)...

Abílio Araújo Prefere Diálogu entre Jerasaun 1974-1975 Hodi Rezolve Inpase Polítika

DILI, (TATOLI) - Eis líder rezisténsia jerasaun 1974-1975, Abilio Araújo, hateten dalan atu rezolve inpase polítika atuál presiza iha diálogu entre líder rezisténsia jerasaun 1974-1975. "Ha’u...

Kondekorasaun Sai Inspirasaun ba  Abílio Araújo Hodi  Dezenvolve Nasaun

DILI, (TATOLI) - Fundadór Partidu FRETILIN, Abílio Araújo hateten sei kontinua dezenvolve Timor-Leste iha setór ekonomia, kultura no sosiál hodi reduz ki’ak iha rai...