26.6 C
DILI TIMOR LESTE
20/07/2019
Tags Aban

Tag: Aban

Aban, Governu Selebra Loron Feto Nasionál

DILI, (TATOLI) – Loron Nasionál Feto ne’ebé kada tinan selebra iha loron 3 novembru, hodi rekoñese no hanoin hikas eróina sira ne’ebé mak partisipa...

La konkorda Ho PN, Aban MUTL Halo Demonstrasaun

DILI,(TATOLI) – Movimentu Universitáriu Timor-Leste (MUTL), tuir planu, aban (Sesta) sei organiza demonstrasaun hasoru Parlamentu Nasionál (PN) tanba PN tuir MUTL nia haree la...