26.6 C
DILI TIMOR LESTE
24/05/2019
Tags 1 Juñu

Tag: 1 Juñu

Jornalista Tenki Forte Basa Nasaun Presiza Liberdade Imprensa

DILI (TATOLI)--Taur Matan Ruak husu atu Jornalista sira iha Timor-Leste tenki forte iha nia asaun basa nasaun no estadu Timor-Leste presiza tebes iha liberdade...