POPULAR

Komandu F-FDTL simu uluk membru foun 239, na’in-tolu eliminadu

DILI, 22 setembru 2021 (TATOLI)—Membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), hamutuk na’in 239 aprezenta-an ona ba faze dahuluk iha loron ohin, ba Komandu Jenerál iha...

Kandidatu funsionáriu na’in-83 hahú teste eskrita iha Rejistu Notariadu Baucau

BAUCAU, 20 setembru 2021 (TATOLI)--Xefe Departamentu Rejistu Notariadu munisípiu Baucau,  Justina Mendes da Costa, hateten, kandidatu funsionáriu kontratadu hamutuk na’in-83 hahú teste eskrita ba...

PN bolu Minista Saúde klarifika kazu ema mate iha Quelicai

DILI, 23 setembru 2021 (TATOLI)–Parlamentu Nasionál liuhosi Komisaun F ne’ebé trata asuntu Saúde, bolu Ministra Saúde (MS), Odete Maria Freitas Belo, atu klarifika kazu...