VARANDA Authors Posts by Florêncio Miranda Ximenes

Florêncio Miranda Ximenes

184 POSTS 0 KOMENTÁRIU

POPULAR

Kliente Sira Kontinua Koopera ho Defensor Publika

DILI, 19 novembru 2019 (TATOLI) – Defensora Publika, Agostinha de Oliveira, ohin, informa, nu’udar defeza ba kliente sira observa katak kliente sira kontinua koopera...

Komisaun D Deside Diminui Orsamentu AIFAESA Nian Rihun $40

DILI, 19 novembru 2019 (TATOLI) - Komisaun D Parlamentu Nasionál ne’ebé trata asuntu ekonomia no dezenvolvimentu realiza fali enkontru ho Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun...

Atleta Natasaun Halo Preparasaun Di’ak ba Sea Games

DILI, 15 novembru 2019 (TATOLI)--Prezidente Federasaun Natasaun Timor-Leste (FNTL), Laurentino Guterres otimista katak atleta na'in-rua husi Federasaun Natasaun ne'ebé selesionadu ba partisipa iha Sea...

PNTL Kaptura Ona Suspeitu Na’in Rua Ne’ebé Sona Flávio iha Balide

DILI, 20 novembru 2019 (TATOLI)-Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Dili, ohin, kaptura ona suspeitu na’in rua ne’ebé envolve iha kazu sona vítima Flávio da...