Atleta Taekwondo hala’o ezame nasionál. Imajen Tatoli/Hortençio Sanchez.

DILI, 15 juñu 2022 (TATOLI)– Prezidente Federasaun Taekwondo Timor-Leste (FTTL), Gabriel da Costa, informa segunda (20/06), atleta na’in-neen hosi modalidade Taekwondo arranka bá Korea Súl hodi partisipa eventu internasionál Asian Championship.

“Modalidade Taekwondo tenke partisipa duni iha eventu ne’e hodi atleta sira bele hetan pontu iha eventu ne’e atu kontinua ba kompete iha jogu mundiál Olimpiade Paris 2024,” Prezidente FTTL ne’e hateten ba Agência TATOLI iha Jináziu-Dili, kuarta ne’e.

Notísia relevante: 24 juñu, Ekipa U-16 bá treinu iha Korea Súl hodi kompete kopa AFF

Prezidente FTTL Gabriel da Costa. imajen/Antonio Dasiparu

Nia afirma, loloos Timor-Leste haruka atleta na’in-ida de’it bá partisipa iha eventu ne’e,  maibé Korea  Súl fó oportunidade atu aumenta atleta na’in-lima hodibele hakle’an esperiénsia iha eventu internasionál sira ho di’ak.

FTTL prepara atleta sira iha kedan tinan kotuk no prontu atu ba kompete iha eventu internasionál ne’e. Atleta na’in neen ne’e kompostu hosi feto tolu no mane tolu.

“Atleta sira nia naran ami alista hotu ona buat hotu preparadu, orsamentu ami hatoo ona proposta ba SekretÁriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) atu apoiu $36,400,” resposavél ne’e afirma.

Atleta sira ne’e sei ba kompete iha klase ne’ebé la hanesan, balu iha under-49, under-46, under -53 no under-68.

Ho nune’e, atleta sira sei hela iha Korea durante loron 10 tanba eventu ne’e sei hahú 24 too 28 juñu tinan ne’e.

Iha eventu ne’e, atleta Timor-Leste ne’ebé hatudu prestasaun di’ak no aumenta pontu iha direitu absolutamente partisipa iha jogu Olympic Games ne’ebé sei hala’o sidade Paris-Franca iha tinan 2024.

Notísia relevante: TL hahú prepara partisipa ASEAN University Games iha Tailándia

Jornalista: Hortencio Sanchez

Editór       : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here