TIBAR, 28 dezembru 2021 (TATOLI) – Servisu Autónomu Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES),tersa ne’e, halo destroisaun ba aimoruk ne’ebé liu prazu iha armazein hamutuk item 207 iha lixu Tibar,munisípiu Liquiça.

Produsaun Tatoli I.P ©2021

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here