Dili, 16 dezembru 2021 – Tatoli ,I.P presta omenajen ba saudozu Max Stahl iha CAMSTL Dili.

Produsaun Tatoli I.P ©2021

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here