imajen/espesial

DILI, 11 novembru 2021 (TATOLI)– Ekipa Ramelau FC lidera provizóriu tabela klasifikasaun Pra Liga Futsal 2021 ho pontu 55.

Hosi pontu 55 ne’e, Ramelau FC rekolla hosi jogu 20, kompostu hosi manán dala 18, empate ida no lakon ida, hosi jogu hamutuk 20 no okupa topu daruak mak Mushila FC ho pontu 49 liuhosi jogu 20, manán 15, empate haat no derrota ida.

Tabela Klasifikasaun Pra Liga Futsal Timor-Leste. Imajen/LFTL

Okupa tabele datoluk, Mauputar FC ho pontu 48 liuhosi jogu 20, lakon dala-rua, empate tolu manán 15, Becusse United FC ho pontu 40 liuhosi jogu 20, ne’ebé lakon dala-rua, lakon haat no empate dala-haat no manán 12. Kintu lugar Boa Sorte FC ho pontu 40, ne’ebé lakon dala-haat, empate haat no manán 12.

Tuir falifali hosi ekipa São Francisco Xavier FC ho pontu 40, Caesar Dante FC ho pontu 38, AD Samoro ho pontu 36, Gamer FC ho pontu 32 no Jerman FC ho pontu 30.

Nune’e, ekipa hirak ne’e mak kandidatu forte ba Primeira Divizaun hodi mantein hanesan klubu futsal iha epoka 2022.

 Maibé, ekipa 14 seluk sei tur iha jona mean direitamente sei mantein iha segunda divizaun.maski ekipa balun sei iha oportunidade bele sa’e ba zona modok hanesan Colho FC, Boavista FC, Santa Cruz no Maudoko FC ne’ebé pontu besik atu tama ba primeira divizaun.

Ba ekipa-sira tur iha zona mean hanesan, Colho FC ho pontu 30, Santa Cruz pontu 29, Boavista pontu 28, Maudoko pontu 28, Bermeta FC pontu 24, M-VDL pontu 24, Kuda Ulun pontu 20, Estrela Baguia pontu 19, FIEL pontu 18, Crazy Horse pontu 14, B’ATL pontu 13, Baucau All Star pontu 12, Kablaki pontu 5 no Academica pontu 2.

Notisia Relevante: Manán 3-1, Ramelau FC lídera topu klasifikasaun ho pontu 45  

Jornalista : Hortencio Sanchez

Editór      : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here