Pesoál Saúde halo hela vasina AstraZeneca doze daruak. Imajen Tatoli/Francisco Sony

VIQUEQUE, 25 juñu 2021 (TATOLI)-Xefe Sentru Saúde Postu Administrativu Uatulari,  Munisípiu Viqueque, Valente Soares da Silva, informa abitante 700-resin iha  Uatulari simu ona vasina faze dahuluk.

“Vasina ne’ebé implementa iha postu Uatulari hala’o ho di’ak no postu Uatuari simu vasina AstraZeneca 66 paial. Ami-nia povu iha ne’e halerik ba vasina hakarak simu hotu no bainhira mak hala’o fila fali,” Valente Soares da Silva informa ba Agência Tatoli iha Uatulari, sesta ne’e.

Abitante  Uatulari hamutuk 19.500.80,  maibé vasina AstraZeneca la sufisiente tanba ne’e na’in- 700-resin mak simu ona vasina.

Valente Soares da Silva hateten, populasaun sira fiar liuliu informasaun falsa sira hosi media sosiál mak barak, maibé AstraZeneca to’o iha sentru saúde Uatulari halo vasina ba liña frente sira iha efeitu di’ak. Nune’e, agora populasaun sira ezije hakarak simu hotu vasina.

Jornalista       : Vitorino Lopes da Costa
Editór             : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here