Osan Dolar Amerikanu. Imajen/Espesiál

DILI, 06 outubru 2020 (TATOLI)-Deputadu Parlamentu Nasionál, tersa ne’e aprova ona proposta Orsamentu Jerál Estadu (OJE)  2020 nian ba Ministériu Saúde (MS) hamutuk millaun $42.716 ho votu afavór 44 kontra zero (0) no abstensaun 21.

Husi totál tetu fiskál ba MS ne’e aloka ba saláriu vensimentu millaun $22.321, bens (sasán) no servisu $8.862 transferénsia públika millaun $ 11.533, kapitál minór zero (0) no kapitál dezenvolviemntu (0).

Notísia Relevante :OJE 2020 ba MS hamutuk millaun $ 42.716

Orsamentu rihun $294 aloka ba Gabinete Ministra Saúde, Gabinete Vise Ministru hamutuk rihun $407.

Inspesaun Jerál Saúde rihun $114, Diresaun Jerál Prestasaun Saúde millaun $5.098, Diresaun Nasionál Rekursu umanu rihun $315, Diresaun Nasionál Orsamentu Jestaun Finanseira rihun $763 Diresaun Nasionál Saúde Publika millaun $21.837, Gabinete Polítika Planeamentu no Kooperasaun Saúde rihun $269.

Aloka ba Diresaun Nasionál Servisu Ospitalár no Emerjénsia millaun $ 6.727 Ospital Referál Baucau millaun $ 1.966 Ospitál Referál Maliana Millaun $1.047,  Ospitál Referál Maubesi rihun $934 Ospitál Referál Suai Millaun $1.072.

Gabinete Garantia Kualidade Saúde rihun $233, Diresaun Nasionál Administarsaun Lojístika Patrimonio millaun $1.135, Diresaun Nasionál Aprovizionamentu rihun $139, Diresaun Nasionál Farmasia no medikamentu rihun $310, Diresaun Jerál Servisu no Kooperativu rihun $57, no mós aloka ba despeza sira seluk tan.

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór:Agapito dos Santos

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here