Portavóz CIGC no Koordenadór Ligasaun Ofisiál ba Forsa Tarefa COVID-19, Rui Maria de Araújo. Imajen/Egas Cristovão

DILI,11 maiu 2020 (TATOLI)-Tuir dadus ne’ebé públika husi Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (CIGC-sigla portugés) iha segunda ohin, katak daudaun ne’e falta de’it abitante hamutuk ema na’in 99 maka sei kontinua hela iha kuarentena obrigatóriu no auto-kuarentena iha Dili no Munisípiu durante loron 14 hodi prevene transmisaun surtu COVID-19.

“Dadus ohin loron nian ema ne’ebé sei iha konfinamentu obrigatóriu no auto- kuarentena hamutuk ema na’in 99 iha Dili hamutuk 68, Munisípiu 28, auto-kuarentena iha Dili ema na’in tolu, ” relata Portavóz CIGC, Rui Maria de Araújo, durante konferénsia imprensa iha CCD, Merkadu-Lama, segunda ohin.

Tuir nia abitante sira ne’ebé maka passa ona kuarentena obrigatóriu no auto-kuarentena durante loron 14 hamutuk ema na’in 2.162, hosi Dili ema na’in 1.686 no Munisípiu 476.

Iha parte seluk númeru abitante ne’ebé submete ona ba teste Coronavirus iha Laboratóriu Nasionál hamutuk ema na’in 922, hein rezultadu 117, komulativu kazu konfirmadu 24, kazu konfirmadu foun 0, negativu 781, númeru kazu baixa ema na’in neen, numéru rekuperadu ona kompostu hosi konfirmadu 18, provável na’in haat hamutuk 22.

Jornalista : Hortencio Sanchez

Editór       : Agapito dos Santos

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here