Imajen Espesiál

DILI, 09 marsu 2020 (TATOLI)—Prezidente Parlamentu Nasionál Ein-Ezersísiu atuál Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál, Luis Roberto hateten, ohin, liuhosi sesaun solene Parlamentu Nasionál (PN) sei presta omenajen ikus ba matebian Eis Membru Asembleia Konstituente hosi Partidu Klibur Oan Timor Aswain (KOTA), Clementino dos Reis Amaral.

“Ha’u husu deputadu sira atu marka prezensa iha sesaun solene iha tuku 15.00 hodi presta omenajen ikus ba matebian Eis Membru Asembleia Konstituente hosi Partidu Klibur Oan Timor Aswain (KOTA), Clementino dos Reis Amaral,” Prezidente Parlamentu Nasionál Ein-Ezersísiu atuál Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál, aviza liuhosi plenária, ohin.

Nia dehan, Parlamentu Nasionál sei halo sesaun solene omenajen ba memória Saudozu Clementino dos Reis Amaral, hanesan antigun deputadu Parlamentu Nasionál Lejizlatura dahuluk nian.

Tuir nia, Prezidente Parlamentu Nasionál sei deklara aberta sesaun solene  no Sekretária Meza sei halo leitura votu pezár ba memoria ba Saudozu Clementino dos Reis Amaral.

Iha biban importante ne’e, Partidu hitu (7) kompostu hosi FRETILIN, CNRT, PLP, KHUNTO, PD, UDT/FM no PUDD sei hato’o deklarasaun no presta omenajen ikus ba saudozu Clementino dos Reis Amaral.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór      : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here