Prezidente Federasaun Atletizmu Timor – Leste, Afrânio Xavier Amaral. Imjen Tatoli/Dok

DILI, 17 jullu 2019 (TATOLI)—Prezidente Konfederasaun Desportiva Timor -Leste (CDTL-sigla portugês), Afrânio Xavier Amaral, hateten bainhira atleta hotu sai ba partisipa iha eventu internasionál kuandu hatudu prestasaun di’ak (kampiaun), sei hetan medalla.

Medalla hirak ne’e, nia esplika, atleta iha direitu atu rai medalla iha nia uma tanba medalla ne’e ba atleta no nasaun.

“Ita-nia atleta ruma sai ba rai li’ur kuandu hetan medalla osan mean ruma, medalla ne’e hela ba sira maibé naran ne’e ba nasaun. Ezemplu, hanesan Teófilo Freitas, atleta ho defisiénsia hetan medalla foin lalais ne’e, medalla hela ho nia (la rai iha federasaun),”  nia dehan ba Agência Tatoli iha nia kna’ar fatin, kuarta (17/7).

Afrânio esplika, medalla ne’ebé atleta sira hetan hanesan matéria babain, maibé sentidu no valór mak bele hamorin nasaun nia naran.

“Medalla ouru, prata, bronze, ita bele dehan medalla hirak ne’e la’ós osan mean. Loloos ida ne’e besi ida mak nia valór hanesan osan mean,” nia esplika.

Entretantu, dadaun ne’e atleta barak mak seidauk hatudu prestasaun di’ak iha eventu sira internasionál. Atleta hirak ne’ebé iha prestasaun hodi lori ona medalla mai Timor-Leste mak atelta hosi Atletizmu, atleta difisiente hosi Federasaun Komité Paralímpiku Nasional Timor-Leste (CPNTL-sigla portugês) no atleta futeból ne’ebé tinan kotuk sai kampiaun ba Tasa Hosana Bolkeya.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here