Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo. Imajen António Goncalves

DILI, (TATOLI) – Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, hatete tempu badak sei pose ba Coronel Calistro Coliati hodi substitui Vise Brigadeiru Jenerál, Falur Rate Laek, nia fatin.

“Coliati, Xefe Estadu Maior das Falintil, ha’u sei nomeia iha tempu badak, maizmenus dia 29, nia bele hola tomada de pose atu bele susbstitui fali Vise-Brigadeiru Jenerál Falur Rate Laek nia fatin”, katak Prezidente Repúblika ba jornalista sira iha Sentru Konvensaun Dili (CCD-sigla portugés), ohin.

Kona-ba Xefe Estadu Maior, Jenerál Lere Anan Timur nian, Prezidente Francisco Guterres hateten: “Majór Lere nian mós, prezidente nia kompeténsia”.

Entretantu, subsituasaun kargu sira iha instituisaun defeza Timor-Leste ne’e, mai husi proposta governu nian.

Jornalista: Rafy Belo

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here