Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé. Imajen António Goncalves

DILI, (TATOLI – Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe, hateten Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, kuandu iha ona ajenda atu hala’o vizita Estadu ba estranjeiru, ne’e depende autorizasaun hosi Parlamentu Nasionál.

“Parlamentu fixa ona data 17 setembru atu halo plenária ba asesmentu dezlokasaun Prezidente Repúblika nian, maibé atu ba ka la’e ne’e depende ba deputadu sira nia desizaun”, Arão Noe ba jornalista sira iha uma fukun, ohin.

“Horiseik ami halo reuniaun lider bankada no fixa ona iha 17 setembru, sesaun solene ba abertura primeira tinan lejislativu 2018, parte loraik iha plenária ba asentimentu dezlokasaun ba Prezidente Repúblika nian”, katak.

Entretantu, ajenda vizita Estadu Prezidente Repúblika nia iha Setembru ne’e sei ba Nova Iorke, iha Outubru sei ba Austrália, Indonézia no Guine Ekotorial, iha novembru sei ba tan iha Vatikanu no dezembru sei ba Maroko.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here