Sekretariu Jeral Partidu Fretilin Mari Alkatiri foti liman ba Militantes no simpatisantes Partidu Fretilin wainhira partisipa iha Eleisaun Antisipada Parlamentar nian iha Distritu Aileu, Dominggu 15 Abril 2018.FOTO TATOLI
Militantes no simpatisantes Partidu Fretilin wainhira partisipa iha Eleisaun Antisipada Parlamentar nian iha Distritu Aileu, Dominggu 15 Abril 2018.FOTO TATOLI
Militantes no simpatisantes Partidu Fretilin wainhira partisipa iha Eleisaun Antisipada Parlamentar nian iha Distritu Aileu, Dominggu 15 Abril 2018.FOTO TATOLI
Sekretariu Jeral Partidu Fretilin Mari Alkatiri akompanha husi Abilio Araujo wainhira halao kampanha Eleisaun Antisipada Parlamentar iha Distritu Aileu, Dominggu 15 Abril 2018.FOTO TATOLI
Sekretariu Jeral Partidu Fretilin Mari Alkatiri foti liman ba Militantes no simpatisantes Partidu Fretilin wainhira partisipa iha Eleisaun Antisipada Parlamentar nian iha Distritu Aileu, Dominggu 15 Abril 2018.FOTO TATOLI
Sekretariu Jeral Partidu Fretilin Mari Alkatiri foti liman ba Militantes no simpatisantes Partidu Fretilin wainhira partisipa iha Eleisaun Antisipada Parlamentar nian iha Distritu Aileu, Dominggu 15 Abril 2018.FOTO TATOLI
Militantes no simpatisantes Partidu Fretilin wainhira partisipa iha Eleisaun Antisipada Parlamentar nian iha Distritu Aileu, Dominggu 15 Abril 2018.FOTO TATOLI
Militantes no simpatisantes Partidu Fretilin wainhira partisipa iha Eleisaun Antisipada Parlamentar nian iha Distritu Aileu, Dominggu 15 Abril 2018.FOTO TATOLI
Militantes no simpatisantes Partidu Fretilin wainhira partisipa iha Eleisaun Antisipada Parlamentar nian iha Distritu Aileu, Dominggu 15 Abril 2018.FOTO TATOLI

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here