Deputadu ba lejislatura da-haat. Foto Antonio Goncalves

DILI, (TATOLI) – Deputadu Aniceto Guterres hosi bankada Frente Revolusionariu Timor-Leste Indepéndente (FRETILIN) eleitu ba Prezidente Parlamentu Nasionál lejislatura da-haat ho rezultadu votu 33.

Entretantu, deputadu Aderito Hugo da Costa hosi bankada Kongresu Nasionál Rekonstrusaun Timor (CNRT-sigla portugés) hetan votu 32.

Kada kandidatu hetan apoiu hosi proponente deputadu nain 20.

Partidu polítiku ne’ebé hetan asentu iha uma fukun mak FRETILIN ho kadeira 23, CNRT 22, PLP ualu, PD hitu no KHUNTO lima.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here