Brigada sira iha centru votasaun escola 30 Agustu sura hela buletin de votus hafoin eleisaun parlamentar remada, Dili 22 Juilu 2017. Foto TATOLI/AG
Presidenti da Republika Francisxo Guterres akompanha husi nia kaben hatudu liman ba jornalista sira hafoin ezerse sira nia direitu wainhira partisipa iha eleisaun parlamentar iha Farol Dili 22 Juilu 2017. Foto TATOLI/AG
Presidenti da Republika Francisxo Guterres akompanha husi nia kaben hatama buletin vorus ba urnas hafoin partisipa iha eleisaun parlamentar nian iha Farol Dili 22 Juilu 2017. Foto TATOLI/AG
Inan Feton ida kous nia oan sai husi fatin votasaun hafoin szerse nia direitu wainhira partisipa iha eleisaun parlamentar,Dili 22 Juilu 2017. Foto TATOLI/AG
Komunidade sira forma hela iha centru votasaun escola 30 Agustu hodi szerse sira nia direitu wainhira partisipa iha eleisaun parlamentar, Dili 22 Juilu 2017. Foto TATOLI/AG
Komunidade sira forma hela iha centru votasaun escola 30 Agustu hodi szerse sira nia direitu wainhira partisipa iha eleisaun parlamentar, Dili 22 Juilu 2017. Foto TATOLI/AG

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here