Estatu Proklamador Republika Demokratiku Timor Leste,Francisco Xavier do Amaral hafoin inagura husi Presidenti da Republika Francisco Guterrs iha rotunda eis merkadu lamam, Dili 20 de Maiu 2017

Estatu Proklamador Republika Demokratiku Timor Leste,Francisco Xavier do Amaral hafoin inagura husi Presidenti da Republika Francisco Guterrs iha rotunda eis merkadu lamam, Dili 20 de Maiu 2017
Estatu Proklamador Republika Demokratiku Timor Leste,Francisco Xavier do Amaral hafoin inagura husi Presidenti da Republika Francisco Guterrs iha rotunda eis merkadu lamam, Dili 20 de Maiu 2017

HUSIK IDA HATÁN