Palásiu Prezidensiál. Foto google

DILI, (TATOLI) – Sekretariu Jerál Partidu Dezenvolvimentu Nasionál (PDN), Lucas Soares agradese ba Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak tanba hakoak ema hotu durante mandatu, nune’e mós kongratula Prezidente eleitu Francisco Guterres Lú-Olo.

“Ami mai kumprimenta no agradese ba prezidente nu’udar aman ba nasaun, tanba mandatu atu besik remata, ho esperénsia barak mak ami hetan”, Sekjer PDN ba jornalista sira hafoin hasoru malu ho Xefe Estadu iha Palásiu Prezidensiál, Kinta, (23/3).

Durante mandatu, partidu ne’e rekomenda polítika balun ba Xefe Estadu atu implementa ba povu nia moris di’ak.

PDN mós kongratula Prezidente Eleitu, Francisco Guterres Lú-Olo tanba hetan vitória iha eleisaun prezidensiál.

“Ami fó parabens Na’i Prezidente Francisco Lú-Olo tanba nia ita nia prezidente ba ema hotu, ita tenke suporta ho idea, polítika bele ketak maibé prezidente ne’e ita nian”, dehan tan.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here